Već punih sedam godina postoje turistički vaučeri Vlade Srbije. Uvek je za njih vladalo veliko interesovanje, naročito u poslednje dve godina, kada su znali da planu za nekoliko sati. Građani će se i u narednoj godini odmarati uz pomoć turističkih vaučera.