Naša priča

U želji da turistima, kako stranim tako i domaćim, predstavimo Srbiju kao poželjnu turističku destinaciju, odlučili smo  da sve turističke ture objedinimo i predstavimo  na jednom mestu.

Na platformi Explore Serbia Tour nalaziće se najbolje turističke ture iz Srbije.

Na ovaj način, kao što to imaju i druge evropske zemlje, svaki turista,domaći ili strani, biće u prilici da na pregledan i jednostavan način vidi sve turističke ture na jednom mestu, odabere željenu turističku turu i izvrši kupovinu.

Naša misija

Naša misija je da neiskorišćen potencijal koji ima Srbija, predstavimo na isti način kako su druge zemlje u svetu predstavile svoju turističku ponudu, i time omogućimo ostvarivanje dobiti svim pružaocima turističke ponude.

Danas nije dovoljno samo putem brošura ili na prezentacijama svake opštine predstaviti znamenitosti nego je potrebno na jednom mestu objediniti sve lokacije i od njih napraviti turistički proizvod, odnosno turističku turu, sa konkretnom ponudom, čime će se na jedinstven način turistima predstaviti bogatstvo Srbije.

50+

PARTNERI

U želji da turistima, kako stranim tako i domaćim, predstavimo Srbiju kao poželjnu turističku destinaciju, odlučili smo  da sve turističke ture objedinimo i predstavimo  na jednom mestu.

2k+

properties

U želji da turistima, kako stranim tako i domaćim, predstavimo Srbiju kao poželjnu turističku destinaciju, odlučili smo  da sve turističke ture objedinimo i predstavimo  na jednom mestu.

100+

TURISTIČKE TURE

U želji da turistima, kako stranim tako i domaćim, predstavimo Srbiju kao poželjnu turističku destinaciju, odlučili smo  da sve turističke ture objedinimo i predstavimo  na jednom mestu.

2000+

PRODATE TURE

U želji da turistima, kako stranim tako i domaćim, predstavimo Srbiju kao poželjnu turističku destinaciju, odlučili smo  da sve turističke ture objedinimo i predstavimo  na jednom mestu.

Sve turističke ture na jednom mestu

Nikola Grcić

Osnivač

Upoznajte naš tim

Nikola Grcić

CEO

Radmila Simeunović

COO

Nataša Ristić

Account Manager

Predrag Miljuš

Prodaja

Stefan Zukić

Fotograf